Guadeloupéen, Illustrations

 

yal_laOnlo adan nou ka chèché-konnèt an ki mannyè moun ka lyanné pou fè yonn. Ni sa ki ka pansé sé asi papyé ou ni pou maké sa épi sinyé sa pou sa fèt. Ni sa ki ka èspéré sé épi lapriyè pou sa fèt. É i tini on bon enpé ki pa savé an ki mannyè pou sa fèt. Sé suiv nou ka suiv sa ki ja la. É sa i ka rivé èvè pli bèl balan, sé présé-réponn ka pasé douvan présé-kouté. Kon adan on chimen nous près bout, chak lè sa rivé, nou ka vwè nou ka fè dèyè plis ki douvan.

Men, adan tout boul-moun lasa, ou pé di nou-tout maré asi menm pikèt-la : ta « lanmou » (fòl oben rézonné) nou tini pou sa nou vwè an zyé an nou é nou ka di « ki fè nou ». Imaj lasa, sé-y ki pikèt a lidé an nou asi noumenm é lidé an nou asi laliwondaj an nou.

Si apa èvè fòs a tan é on dòt lanmou, yonn pou sa-i-ka-sanm-nou-plis-la, an ki mannyè nou ké démaré an pikèt annou-la-la ?

Publicités

Dégoûts et des couleuvres

En passant